ing. J.L. Tilmans

Lijsterbes 38

5682 GB Best

 

06-54 22 26 28

logo JLTadvies

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de S&O-loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk subsidieert. U komt in aanmerking voor WBSO als uw eigen medewerkers S&O-werkzaamheden verrichten.

Naast de S&O-loonkosten kunnen ook de S&O bedrijfsmiddelen en R&D exploitatiekosten via de WBSO worden verrekend.

 

Er zijn 2 projectsoorten waarbinnen WBSO kan worden aangevraagd:

1. Ontwikkeling van producten, productie, processen of programmatuur.
De ontwikkelingswerkzaamheden leiden tot een voor de aanvrager technisch nieuw onderdeel van  fysieke producten, productieprocessen of technisch nieuwe programmatuur.

2. Technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO). 
Onderzoeksprojecten waarmee nieuwe technische kennis gegenereerd kunnen worden onder bepaalde voorwaarden als technisch-wetenschappelijk onderzoek worden aangemerkt.

logo JLTadvies