ing. J.L. Tilmans

Lijsterbes 38

5682 GB Best

 

06-54 22 26 28

logo JLTadvies

JLT Advies verzorgt het gehele verwervingstraject Ún het management van de subsidieaanvraag na goedkeuring. Wij helpen u bij het opzetten van een goede projectadministratie die voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Ook zijn wij gedurende het hele traject, namens u, contactpersoon voor de subsidieverlenende instantie. Hierdoor kunt u zich op uw core-business concentreren.

 

Vergoeding

JLT Advies verricht haar werkzaamheden op no cure no pay basis. U betaalt alleen als u een recht op subsidie heeft verworven en nooit meer dan 15% over hetgeen u ontvangt. De hoogte van deze succesfee is afhankelijk van de grootte van het project, de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en de onderlinge werkafspraak. Als opdrachtgever sluit u middels deze werkwijze uit dat u moet betalen als de aanvraag niet wordt gehonoreerd. Bovendien heeft u een financieringsvoordeel omdat u pas hoeft te betalen als de subsidieaanvraag daadwerkelijk is toegezegd.

 

Facturering
JLT Advies factureert op twee momenten. 50% op het moment dat u een recht op subsidie verkrijgt (de beschikking). De andere 50% op het moment dat u uw subsidie daadwerkelijk gerealiseerd heeft. Mocht echter een met subsidie gehonoreerd project onverhoopt niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd worden, dan ontvangt u in dat geval een tweede factuur aan de hand van de gerealiseerde S&O-uren en/of voordeel.  

logo JLTadvies