ing. J.L. Tilmans

Lijsterbes 38

5682 GB Best

 

06-54 22 26 28

logo JLTadvies

Innovatiebox

 

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De Innovatiebox is de opvolger van de Octrooibox. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan gekozen worden voor de toepassing van de Innovatiebox. De Innovatiebox is van toepassing op winsten die zijn voortgekomen uit octrooien en/of WBSO-projecten. Voordelen die in deze tariefbox vallen, worden belast tegen een effectief tarief van slechts 7% in plaats van het reguliere tarief van de vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit naar 9%.

 

Je kunt ook kiezen voor een vast percentage (forfait) waarop u de Innovatiebox wilt toepassen. U hoeft dan niet uit te rekenen hoeveel winst u precies moet toekennen aan een immaterieel activum dat u hebt voortgebracht.

 

Omdat dit een fiscaaltechnische regeling is wordt dit hoofdzakelijk door accountants uitgevoerd in samenwerking met de WBSO subsidieadviseur.  

logo JLTadvies